ფოტოგალერეატარიელ ონაშვილის 70 წლის იუბილე (19:00)